Ta strona korzysta z ciasteczek, dowiedz się więcej

Promocje

Kompleksowe wdrożenie systemu przetwarzania danych: 1. Dedykowana dokumentacja 2. Audyt i rejestracja zbiorów 3. Szkolenie i wsparcie na okres 12 m-cy - 2690 zł brutto (w tym 23% VAT)

Cena: 7 257.00 PLN

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych ukierunkowane na adaptację procedur Rozporządzenia UE ze szkoleniem osoby nadzorującej system ochrony danych z doradztwem prawnym 12 m-cy - otrzymujesz: (1) Audyt systemu ochrony danych ukierunkowany na zgodność z Rozporządzeniem UE (2) Wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych; (3) Rejestracja zbiorów do GIODO i przygotowanie na wdrożenie Rejestrów Czynności Przetwarzania wymaganych przez UE-RODO (4) Szkolenie wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji nadzoru nad systemem ochrony danych ze wsparciem prawnym (5) E-SZKOLENIE Z NOWYCH PROCEDUR UE Z CERTYFIKACJĄ + publikacje (6) Aplikacja systemu ochrony danych do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych (wg RODO) -  (7) WSPARCIE PRAWNE DO MAJA 2018 ROKU

Niniejsza usługa zabezpiecza podmiot pod kątem spełnienia przepisów ochrony danych oraz gwarantuje płynne przejście do procedur UE w 2018 roku!

Cena wdrożenia limitowana! Z uwagi na coraz większą ilość zamówień, cena niniejszej usługi będzie sukcesywnie rosnąć, ze względu na ograniczone zasoby ekspertów w dziedzinie prawa ochrony danych UE (RODO).

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wdrożenia systemu ochrony danych osbowych z ukierunkowaniem procedur na Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Usługa zapewnia weryfikację obowiązków ochrony danych oraz płynne przejście do nowych procedur Rozporządzenia UE - m.in. weryfikację obowiązku powołania DPO - Inspektora Ochrony Danych, wdrożenie rejestrów czynności przetwarzania danych - na miejsce zgłoszonych zbiorów w rejestrze GIODO, jako nowy obowiązek Administratora Danych w 2018 r., wykonywanie procedury oceny ryzyk - DPIA, realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacji prawa do bycia zapomnianym, profilowania i innych elementów ochrony danych wymagane przez RODO.

PONIŻEJ ZAKRES USŁUGI ZGODNIE Z UMOWĄ - POBIERZ >>

Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

1.    Wykonania audytu aktualnej sytuacji struktury Zleceniodawcy w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych

2.    Audyt pod kątem funkcjonujących procedur ochrony danych osobowych z odniesieniem
do zmian wprowadzanych w Rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO) od 25 maja 2018 roku

3.    Weryfikacja klauzul informacyjnych w kontekście obecnego stanu prawnego, wraz odniesieniem do zmian wprowadzonych przez RODO

4.    Wstępna weryfikacja podlegania pod dodatkowe obowiązki określone w RODO (powołanie DPO – Inspektora Ochrony Danych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, wykonywanie DPIA, realizacja prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do bycia zapomnianym).

5.    Informacja o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia w umowach powierzenia przetwarzania - w obecnym stanie prawnym zawieranych w oparciu o art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku w oparciu o art. 28 RODO 
    
6.    Opracowania dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem do art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych.


7.    Przygotowania umów związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (umowy powierzenia przetwarzania danych między firmami)

8.    Dokonanie czynności rejestracji zbiorów danych w rejestrze prowadzonym przez GIODO

Uwaga! W 2018 r. rejestracja w  GIODO przestanie obowiązywać, na rzecz prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 83. ust. 4 lit. a RODO -  brak prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO będzie mógł być zagrożony karą nawet do 10 milionów euro.

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania będzie spoczywał na każdym administratorze danych, który nie przetwarza danych osobowych w sposób "sporadyczny".


9.    Przeszkolenia wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji nadzorującej system ochrony danych – pełnomocnika Administratora Danych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Szkolenie jest realizowane podczas procesu wdrożenia systemu ochrony danych

10.    Udostępnienie platformy e-learningowej do szkolenia personelu z zakresu ochrony danych osobowych dla kadry z Certyfikacją do 50 stanowisk.


11.    W ramach zamówienia Zleceniodawcy przysługuje wsparcie prawne dla osoby nadzorującej system ochrony danych w zakresie przetwarzania danych i wszelkich prawnych procedur z tym związanych do 24 maja 2018 roku.
 

Szkolenie wyznaczonej osoby (lub 2 osób w cenie) odbywa się w okresie ok. 1-2 miesięcy trwania audytu z wdrożeniem poszczególnych procedur, w formie precyzyjnej korespondencji, konsultacji telefonicznych, omawiania procedur i dokumentacji, dzięki czemu osoby podlegające szkoleniu poznają wszystkie elementy systemu ochrony danych  - efektem jest gruntowne nabycie kompetencji do zarządzania systemem ochrony danych w podmiocie!

SZCZEGÓŁY USŁUGI ZNAJDĄ PAŃSTWO W DRAFCIE UMOWY - POBIERZ >>

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ETAPÓW USŁUGI:

(1) Audyt systemu ochrony danych ukierunkowany na zgodność z Rozporządzeniem UE

 • Audyt pod kątem funkcjonujących procedur ochrony danych osobowych z odniesieniem do zmian wprowadzanych w  Rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO) od 25 maja 2018 roku
 • Weryfikacja klauzul informacyjnych w kontekście obecnego stanu prawnego, wraz odniesieniem do zmian wprowadzonych przez RODO
 • Wstępna weryfikacja podlegania pod dodatkowe obowiązki określone w RODO (powołanie DPO, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, wykonywanie DPIA, realizacja prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do bycia zapomnianym)
 • Informacja o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia w umowach powierzenia przetwarzania - w obecnym stanie prawnym zawieranych w oparciu o art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku w oparciu o art. 28 RODO
   

(2) Wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych;

 • Dokumentacja jest opracowana w optymalny sposób, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do profilu działalności klienta pod kątem przetwarzanych danych osobowych - z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO w 2018 roku.
 • Dedykowana dokumentacja wraz z wypełnieniem zapewnia spełnienie wszystkich wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia do art 39a niniejszej ustawy i towarzyszących przepisów dla poszczególnych branż.

(3) Rejestracja zbiorów do GIODO i migracja do Rejestrów Czynności przetwarzania

 • Audyt pod kątem obowiązku zgłoszenia zbiorów do GIODO
 • Czynności pełnonmocnictwa w celu rejestracji do GIODO
 • Zbiory danych zostają bezpośrednio zgłoszone do rejestru GIODO w warszawskiej siedzibie GIODO, wraz z uzyskaniem potwierdzenia rejestracji zbioru w serwisie e-GIODO pod wskazanym numerem rejestrowym.
 • Po okresie obowiązywania rejestru GIODO, przejście do prowadzenia Rejestrów Czynności Przetwarzania - dostępnmych w aplikacji AODO.PL w ramach wdrożenia.

(4) Szkolenie wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji nadzoru nad systemem ochrony danych ze wsparciem prawnym do 24 maja 2018 roku

 • Osoba nadzorująca system ochrony danych jest odpowiedzialna za aktualizacje dokumentacji, oświadczenia poufności pracowników, zmiany haseł zabezpieczających, ewidencjonowanie incydentów wycieku danych - wówczas podmiot jest zabezpieczony na wypadek kontroli.
 • Prawidłowe wdrożenie wszystkich elementów systemu ochrony danych przez prawnika, pozwala wyznaczonej osobie aktywnie uczestniczącej w procesie na pełne poznanie wszystkich aspektów systemu ochrony danych oraz nabycie kompetencji do wywiązywania się z obowiązków.

Jednocześnie zapewniamy osobie nadzorującej wsparcie prawne w razie wszelkich pytań lub wątpliwości.

(5) W CENIE ZAMÓWIENIA E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ DLA KADRY I PERSONELU + WEBINAR VIDEO O NOWYCH PROCEDURACH UE (RODO)


Wiedza personelu firmy i kadry zarządzającej nabyta podczas szkolenia doskonale uzupełnia spełnienie obowiązków personelu - który posiada dostęp do danych osobowych w podmiocie.

Ponieważ może być to jeden ze sposobów realizacji obowiązku, o którym stanowi art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie danych osobowych, czyli - "zapewniania zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych".

Dodatkowo w odniesieniu do samego administratora danych osobowych -  ukończenie szkolenia to ważny aspekt dołożenia należytej staranności w związku brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

CERTYFIKAT

 • Przejście e-learningu na stronie https://odo.businesslearning.pl/ umożliwia wygenerowanie imiennych Certyfikatów dla personelu danej firmy
   
 • XI uporządkowanych rozdziałów
 • Ponad 8 h VIDEO ze szkolenia stacjonarnego oraz warsztatów
 • Najnowsze elementy procedury ochrony danych wg Rozporządzenia UE
 • Pytania i  testy weryfikacyjne
 • Imienna certyfikacja ukończenia szkolenia - bez limitu stanowisk!

Szkolenie

6. APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM OCHRONY DANYCH I PROWADZENIE REJESTRÓW CZYNNOŚCI (wg RODO)

 

Aplikacja AODO zapewnia funkcjonalne zarządzanie dokumentacją przetwarzania danych RBDO oraz prawidłowe ewidencjonowanie danych w specjalnym rejestrze, w zgodzie z rozporządzeniem do ustawy o ochronie danych osobowych, wymagajacym spełnienia następujących czynności w systemie informatycznym:


§ 12
Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane, system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie) zapewnia odnotowanie: (f6)

a) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu (automatycznie)

b)identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu (automatycznie)

c) źródła danych (jedynie w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dotyczą)

d) informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych

e) sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych

§ 13
Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane system informatyczny, zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w § 12 lit. a-e.

 

VII.  WSPARCIE PRAWNE DO MAJA 2018 ROKU
 

Infolinia Prawna
Do każdego zamówienia dokumentacji zapewniamy nielimitowane wsparcie prawnika w zakresie wdrożenia procedur, rejestracji do GIODO oraz - monit prawny przepisów Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 roku -  zapewniając Państwu płynną adaptację nowych elementów do 24 maja 2018 roku.
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 pod numerem infolinii (22) 487 86 70 oraz całodobowo pod mailem: faq@rbdo.pl


Zapraszamy do skorzystania z promocji!

JAK ZAMÓWIĆ?

1. Aby zarezerwować ceną kliknij "KUP TERAZ" i "Złóż zamówienie"
2. Usługa wymaga podpisania umowy regulującej wdrożenie - DO POBRANIA TUTAJ >>

W celu podpisania umowy i realizacji prosimy o kontakt pod adresem biuro@rbdo.pl  lub tel.: (22) 487 86 70

 

 

Koszt dostawy
0.00 PLN

Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się

Zaufali nam m.in.

+48664 484 218
Zadzwoń!
biuro@doradcaprawny.pl