Ta strona korzysta z ciasteczek, dowiedz się więcej

Promocje

Dokumentacja ochrony danych z Instrukcją rejestracji w GIODO i wsparciem prawnym - 149 zł netto + 23 % VAT)

Cena: 859.77 PLN

Przedmiotem zamówienia jest Kompletna dokumentacja przetwarzania danych z rejestracją do GIODO dla firm, szkół lub organizacji - ze wsparciem prawnym w zakresie wdrożenia oraz adaptacji nowych procedur ochrony danych wynikających z Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. + E-SZKOLENIE NOWYCH PROCEDUR OCHRONY DANYCH UE (RODO)  Z CERTYFIKACJĄ + Aplikacja do systemu ochrony danych.

Jest to kompleksowy pakiet materiałów ze wsparciem prawnym ukierunkowany na wdrożenie nowych procedur ochrony danych UE (RODO) z e-szkoleniem i Certyfikacją dla 5 osób w podmiocie!

 

DOKUMENTACJA ZE WSPARCIEM PRAWNYM + E-SZKOLENIE PROCEDUR UE (RODO) Z CERTYFIKACJĄ +APLIKACJA - 149 ZŁ

 

W ZESTAWIE DOKUMENTACJI RBDO "PREMIUM" ZA 149 ZŁ OTRZYMAJĄ PAŃSTWO:

I. Kompleksową dokumentacje z załącznikami i opisami oraz wsparcie prawne w zakresie wdrożenia

II. Instrukcję Rejestracji do GIODO z czytelnym opisem oraz wsparciem prawnika w razie wątpliwości

III. E-szkolenie z procedur UE (RODO) Z CERTYFIKACJĄ dla 5  osób:

 • Licencyjny dostęp do pakietu szkoleniowego z CERTYFIKACJĄ na stronie: https://odo.businesslearning.pl/
   
 • WEBINAR VIDEO ze szkolenia i warsztatów Procedur UE (ponad 8h nagrań w kilku panelach tematycznych)
   

IV. Materiały szkoleniowe i publikacje z zakresu ochrony danych

 • Poradnik Ochrony Danych pod kontrolą;
   
 • Kompendium szkoleniowe 2017;
   
 • Opracowanie Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r.
   

V. Aplikacja AODO do zarządzania systemem ochrony danych i rejestrami - licencyjny dostęp na www.aodo.pl - narzędzie do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych (wymaganie RODO)


VI.  Rozszerzone wsparcie prawne o monit procedur UE w cenie pakietu PREMIUM
 

Infolinia Prawna
Do każdego zamówienia dokumentacji zapewniamy nielimitowane wsparcie prawnika w zakresie wdrożenia procedur, rejestracji do GIODO oraz - monit prawny przepisów Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 roku -  zapewniając Państwu płynną adaptację nowych elementów.
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 pod numerem infolinii (22) 487 86 70 oraz całodobowo pod mailem: faq@rbdo.pl
 
UWAGA. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie danych obowiązującej od 2015 roku, administrator danych przetwarzający zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO (patrz lista poniżej) musi dokonać wyboru:
 
a. Rejestracji zbiorów w GIODO lub
b. Wyznaczyć i zgłosić Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do GIODO.
 

Rejestracja zbiorów w GIODO jest korzystniejszą, jednorazową czynnością - m.in. znosi coroczne obowiązki sprawozdawcze ABI względem GIODO.

Niniejszy zestaw dokumentów z instrukcją rejestracji zbioru do GIODO oraz wsparciem prawnym, pozwoli Państwu spełnić wszystkie obowiązki związane z ochroną danych w podmiocie.
 

Infolinia Prawna

W cenie zamówienia zapewniamy nielimitowane wsparcie prawnika w razie wszelich wątpliwości związanych z wdrożeniem dokumentacji oraz rejestracją zbiorów w GIODO.
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

 

 

I. DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCJ RBDO ZE WSPARCIEM PRAWNYM

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo lub jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe (np. dane pracowników, Klientów, uczniów, podopiecznych) ma obowiązek opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.

Wystarczy posiadać dane choćby 1 pracownika lub Klienta aby podlegać pod obowiązek wdrożenia dokumentacji!

KARY ZA BRAK DOKUMENTACJI I WZMOŻONE KONTROLE GIODO ORAZ PIP

Brak dokumentacji i naruszenie przepisów ustawy może wiązać się z nałożeniem na podmiot grzywien w wysokości do 50.000 zł dla osób fizycznych oraz do 200.000 zł dla osób prawnych w związku z niewykonaniem decyzji administracyjnych lub nawet karą pozbawienia wolności do lat 2 (zgodnie z art. 49 uodo).
 

Na mocy porozumienia GIODO z Państwową Inspekcją Pracy, inspektorzy PIP wykonujący blisko 80 tys. kontroli rocznie, będą sprawdzać uchybienia w zakresie ochrony danych i zgłaszać je do GIODO.
 

UWAGA! Po zastosowaniu Rozporządzenia UE dot. ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, kary za brak procedur przetwarzania danych wzrosną do kwoty 4% przychodu za ubiegły rok działalności lub do 20 mln zł!
 

Kary - będą nakładane jednoinstancyjnie przez nowo powołany Urząd Ochrony Danych - co znacznie zwiększy ilość i zakres egzekucyjny kontroli!
 


DLACZEGO WARTO ZAMÓWIĆ DOKUMENTACJĘ RBDO?
 
 • Dokumentacja RBDO to kompletny zestaw materiałów zgodny z wymogami ustawy o ochronie danych i rozporządzeniem do art. 39a ustawy - dedykowany do wdrożenia w firmach, szkołach lub organizacjach.
   
 • Wdrożenie dokumentacji jest pierwszym elementem podlegającym weryfikacji podczas kontroli GIODO lub PIP i zabezpiecza podmiot przed nałożeniem kar grzywien.
   
 • Dokumentacja RBDO z powodzeniem została wdrożona w kilku tysiącach przedsiębiorstw, jednostkach organizacyjnych, szkołach oraz instytucjach państwowych.
   
 • Każdy Klient, który zamówi dokumentację RBDO,  może zawsze zwrócić się z pytaniem w zakresie wdrożenia do wykwalifikowanego prawnika.

 

II. INSTRUKCJA REJESTRACJI DO GIODO - KTO MA OBOWIĄZEK REJESTRACJI ZBIORÓW LUB ABI?
 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie danych z 1 stycznia 2015 roku, administrator danych przetwarzający zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO (patrz lista poniżej) ma obowiązek dokonania wyboru: 
 
a. Rejestracji zbiorów w GIODO lub
b. Wyznaczyć i zgłosić Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do GIODO.
 

W art. 53 ustawy o ochronie danych znajduje się zapis: „Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".
 

Rejestracja zbiorów w GIODO jest korzystniejszą, jednorazową czynnością - m.in. znosi coroczne obowiązki sprawozdawcze ABI względem GIODO.
 

Niniejszy zestaw dokumentów z instrukcją rejestracji zbioru do GIODO oraz wsparciem prawnym, pozwoli Państwu spełnić obowiązek rejestracji.

Instrukcja RBDO pozwala na zgłoszenie zbioru do GIODO poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy rejestracyjnych - precyzyjny opis w 21 krokach oraz wsparcie prawnika w razie wątpliwości gwarantuje prawidłowe wykonanie obowiązków.

 

ZBIORY DANYCH ZOBOWIĄZUJACE DO REJESTRACJI ZBIORÓW LUB ABI W GIODO

 • zbiory dane Klientów
 • dane korespondencyjne Klientów
 • dane usługowe: księgi gości, księgi meldunkowe, rezerwacje imienne usług
 • rejestry korespondencyjne (szkół, firm, jednostek organizacyjnych)
 • zbiory typu Newsletter, formularze online, bazy konkursowe
 • zbiory wysyłkowe towarów, dane reklamacyjne
 • Szkolne: rejestry uczniów, spoza danej placówki, uczestnicy konkursów międzyszkolnych, czytelników czytelni
 • Specjalistyczne: listy akcjonariuszy, rejestry monitoringu, dane wrażliwe - o pochodzeniu, rasie, preferencjach
 • wszelkie inne dane osobowe, nie podlegające zwolnieniu
   

III. W CENIE ZAMÓWIENIA E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ DLA KADRY I PERSONELU + WEBINAR VIDEO Z NOWYCH PROCEDUR UE (RODO)

Wiedza personelu firmy i kadry zarządzającej nabyta podczas szkolenia doskonale uzupełnia spełnienie obowiązków personelu - który posiada dostęp do danych osobowych w podmiocie.

Ponieważ może być to jeden ze sposobów realizacji obowiązku, o którym stanowi art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie danych osobowych, czyli - "zapewniania zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych".

Dodatkowo w odniesieniu do samego administratora danych osobowych -  ukończenie szkolenia to ważny aspekt dołożenia należytej staranności w związku brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

CERTYFIKAT

 • Przejście e-learningu na stronie https://odo.businesslearning.pl/ umożliwia wygenerowanie imiennych Certyfikatów do 5 stanowisk
   
 • XI uporządkowanych rozdziałów
 • Ponad 8 h VIDEO ze szkolenia stacjonarnego oraz warsztatów
 • Najnowsze elementy procedury ochrony danych wg Rozporządzenia UE
 • Pytania i testy weryfikacyjne
 • Imienna certyfikacja ukończenia szkolenia - bez limitu stanowisk!

Szkolenie

IV. W CENIE ZAMÓWIENIA NAJNOWSZE PUBLIKACJE!

 • PORADNIK OCHRONY DANYCH POD KONTROLĄ
 • KOMPENDIUM SZKOLENIOWE 2017 ORAZ
 • NOWOŚĆ! OPRACOWANIE ROZPORZĄDZENIA UE Z 27 KWIETNIA 2016 ROKU!


V. APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM OCHRONY DANYCH - DOSTĘP LICENYJNY

Aplikacja AODO zapewnia funkcjonalne zarządzanie dokumentacją przetwarzania danych RBDO oraz prawidłowe ewidencjonowanie danych w specjalnym rejestrze, w zgodzie z rozporządzeniem do ustawy o ochronie danych osobowych, wymagającym spełnienia następujących czynności w systemie informatycznym:


§ 12
Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane, system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie) zapewnia odnotowanie: (f6)

a) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu (automatycznie)

b)identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu (automatycznie)

c) źródła danych (jedynie w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dotyczą)

d) informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych

e) sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych


§ 13
Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane system informatyczny, zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w § 12 lit. a-e.

 

VI. WSPARCIE PRAWNE Z MONITEM PROCEDUR UE


Infolinia Prawna
Do każdego zamówienia dokumentacji zapewniamy nielimitowane wsparcie prawnika w zakresie wdrożenia oraz rejestracji do GIODO oraz monit procedur Rozporządzenia UE - zapewniając Państwu płynną adaptację nowych procedur.
 
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 pod numerem infolinii (22) 487 86 70 oraz mailem: faq@rbdo.pl
 
 

 

JAK ZAMÓWIĆ?

1. Kliknij "KUP TERAZ"
2. Uzupełnij formularz danymi do Faktury VAT i "Złóż zamówienie"


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem biuro@rbdo.pl  lub tel.: (22) 487 86 70

 

 

SPIS POZYCJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI RBDO

dane osobowe
 


1. DOKUMENT POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Z ZAŁĄCZNIKAMI

 
• Dokument Polityki Bezpieczeństwa (wzór do uzupełnienia).
 
• Wykaz zbiorów danych.
 
• Upoważnienie do przetwarzania danych.
 
• Upoważnienie wyznaczające Pełnomocnika ADO
 
• Ewidencja osób upoważnionych.
 
• Wykaz udostępnień danych innym podmiotom.
 
• Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie.
 
• Wykaz udostępnień danych osobom, których dotyczą.
 
 
 
2. DOKUMENT INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Z ZAŁĄCZNIKAMI
 
• Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym (wzór do uzupełnienia).
 
• Upoważnienie Administratora Systemu Informatycznego.
 
 
3. INSTRUKCJA REJESTRACJI ZBIORÓW DO GIODO ZE WSPARCIEM PRAWNIKA!
 
  Instrukcja zawiera informacje niezbędne do weryfikacji obowiązku zgłoszenia poszczególnych zbiorów do GIODO
 
• Instrukcje rejestracji przedstawiono w 21 KROKACH, jak prawidłowo zgłosić zbiór do GIODO
 
• Wsparcie prawnika RBDO w przypadku wszelkich wątpliwości przy zgłoszeniu.


4. PORADNIK "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2015" ZAWIERA: 
 
• Czym są „dane osobowe”?
 
• Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2015?
 
• O funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 
• Kiedy należy zgłosić zbiór danych do rejestru GIODO?
 
• Czy zawsze potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych?
 
• Jakie obowiązki wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych?
 
• Sankcje administracyjne (procedura nakładania grzywien przez GIODO).
 
• Odpowiedzialność karna.
 
 
5. WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
• Dokument niezbędny do powierzania danych osobowych biurom rachunkowym, księgowym, firmom kurierskim i hostingowym.
 
 
6. WZÓR POLITYKI PRYWATNOŚCI
 

Dokument Polityki Prywatności reguluje zasady serwisu internetowego, uwzględniając informację o zbieraniu plików Cookies - zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445).

Uwaga! Brak wypełnienia powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem przez kontrole kary pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto, Prezes UKE może nałożyć dodatkową karę pieniężną na kierującego przedsiębiorstwem w wysokości 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

 

7. NOWOŚĆ! SUPLEMENT OMAWIAJĄCY ROZPORZĄDZENIE UE z 14 KWIETNIA 2016 ROKU

• Podsumowanie najważniejszych zmian
 
• Wskazanie kluczowych elementów do wdrożenia procedur UE
 
• Sankcje i kary wynikające z zapisów rozporządzenia UE

 

 

+ GRATIS - KUPON O WARTOŚCI 265 zł NA BEZPIECZNY HOSTING ZGODNY Z GIODO

 
W zestawie otrzymają Państwo kupon o wartości 265 zł netto, uprawniający do 100% zniżki na pakiet hostingowy Bezpieczny Biznes:
 
 • 3 miesiące profesjonalnego hostingu - wartość 75 zł netto
 • 3 miesiące umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - wartość 40 zł netto
 • Przeniesienie do 3 stron www oraz pozostałych danych (poczta, bazy danych, zawartość konta ftp) z dotychczasowego serwera na serwery Niebieski.net - wartość: 150 zł netto

 

Jaką wersję dokumentacji należy wybrać zgodnie z obowiązkami administratora danych:
 

Jest to pozycja dla firm i jednostek organizacyjnych, które przetwarzają jedynie zbiory zwolnione z obowiązku rejestracji do GIODO i wówczas wystarczające jest wdrożenie dokumentacji wewnętrznej,

 

Są to następujące zbiory:

 • dane osobowe pracowników
 • dane przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej
 • dane członków zrzeszonych
 • dane osób uczących się u administratora danych

 

DOKUMENTACJA Z INSTRUKCJĄ ZGŁOSZENIA ZBIORU DO GIODO I WSPARCIEM PRAWNYM - 149 ZŁ w tym 23% VAT
 

Jeśli firma lub jednostka organizacyjna przetwarza dane osobowe, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru GIODO, należy wybrać wersję rozszerzoną o instrukcje zgłoszenia zbiorów do GIODO ze wsparciem prawnym w tym zakresie.

 

Są to następujące zbiory:

 • zbiory dane Klientów
 • dane korespondencyjne Klientów
 • rejestry korespondencyjne (szkół, firm, jednostek organizacyjnych)
 • bazy Newsletter
 • bazy konkursowe
 • bazy wysyłkowe towarów
 • rejestry uczniów, spoza danej placówki
 • uczestnicy konkursów międzyszkolnych
 • zbiór danych osobowych czytelników czytelni
 • listy akcjonariuszy
 • księgi gości
 • księgi meldunkowe
 • rezerwacje imienne  
 • wszelkie inne dane osobowe, nie podlegające zwolnieniu
   

Pakiet dokumentacji z instrukcją zgłoszenia do GIODO i wsparciem prawnym można zamówić w cenie 149 zł w tym 23% VAT - tutaj >

 

Koszt dostawy
0.00 PLN

Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się

Zaufali nam m.in.

+48664 484 218
Zadzwoń!
biuro@doradcaprawny.pl